Lee Roosaar

järelevalve osakonna juhtivspetsialist

Tallinna Linnakantselei

( kohalik omavalitsus )

( Avalik haldus )

Siseaudiitor alates

ESAÜ liige alates 15.06.2016

Tegevus ühingus:

Sertifikaadid:

CGAP