Külli Krutto

finantsaudiitor

Finantsinspektsioon

( avalik sektor )

( Finants- ja kindlustusteenused )

Siseaudiitor alates

ESAÜ liige alates 01.01.2010

Tegevus ühingus: