Kristel Salum

siseaudiitor

Haridus- ja Teadusministeerium

( avalik sektor )

( Avalik haldus )

ESAÜ liige alates 01.01.2007

Tegevus ühingus: