Krisi Pungas

juhtivaudiitor

Siseministeerium

( avalik sektor )

( Avalik haldus )

ESAÜ liige alates 01.01.2010

Tegevus ühingus:

Sertifikaadid:

ASSA, CGAP, QA