Jaanus Rajamets

juhtivspetsialist

Tallinna Linnakantselei, sisekontrolöri teenistus

( kohalik omavalitsus )

( Avalik haldus )

Siseaudiitor alates

ESAÜ liige alates 01.01.2009

Tegevus ühingus: