Helje Kinger

siseauditi osakonna juhataja

Kaitsevägi

( avalik sektor )

( Avalik haldus )

Siseaudiitor alates

ESAÜ liige alates 01.01.2009

Tegevus ühingus: