Heli Laasik

siseaudiitor

Politsei- ja Piirivalveamet

( avalik sektor )

( Avalik haldus )

Siseaudiitor alates

ESAÜ liige alates 08.12.2008

Tegevus ühingus:

Sertifikaadid:

CGAP