Heli Jalakas

siseauditi osakonna juhataja

Keskkonnaministeerium

( avalik sektor )

Siseaudiitor alates

ESAÜ liige alates 01.01.2004

Tegevus ühingus:

Sertifikaadid:

QA