Helen Rives

vallasekretär

Viimsi Vallavalitsus

( kohalik omavalitsus )

( Avalik haldus )

Siseaudiitor alates

ESAÜ liige alates 01.01.2012

Tegevus ühingus: