Heikko Mäe

Juhatuse esimees

Magnum Veterinaaria AS

( ärisektor )

( Tervishoiu- ja sotsiaalteenused )

Siseaudiitor alates 2000

ESAÜ liige alates 01.01.2000

Tegevus ühingus: