Erly Feld

siseauditi juht

Eesti Haigekassa

( avalik sektor )

( Tervishoiu- ja sotsiaalteenused )

Siseaudiitor alates

ESAÜ liige alates 01.01.2007

Tegevus ühingus:

Sertifikaadid:

ASSA, CGAP