Auri Loog

siseaudiitor

Swedbank AS

( ärisektor )

( Finants- ja kindlustusteenused )

ESAÜ liige alates 01.01.2014

Tegevus ühingus:

Sertifikaadid:

AS, CIA