Koolitus: Argumenteeritud kirjutamine

07.09
10:00
Registreerimiseks tuleb logida sisse või luua konto.

Head ühingu liikmed, siseaudiitorid ja kõik huvilised!

Ootame teid 7.09.2017 koolitusele "Argumenteeritud kirjutamine".
Koolitusel osalemine eeldab argumenteerimisoskuste baaskoolituse läbimist või selle koolituse vaatamist videos (lingi videole saadab koolitaja peale koolitusele regamist).

Audiitor peab olema hea suhtleja ja mõjuv eneseväljenduses, seda nii suuliselt kui ka kirjalikult. Oma töös oleme ikka ja jälle olukorras, kus me peame argumente kasutama – koguma suheldes infot, tegema põhjendatud otsuseid, koostama kirjaliku aruande ning selgitama otsuseid juhtidele. Koolituse eesmärk on harjutada struktureeritud ja argumenteeritud sõnumite koostamist, mida me audiitoritena saame kasutada oma töös aruannete koostamisel ja kirjalikus suhtluses.

Koolituspäeva jooksul saavad osalejad tegeleda oma reaalsete dokumentide arendamisega. Kui eelneval grupikoolitusel töötasime argumendi mudeli ja selle kasutamisega, siis see koolituspäev aitab panna argumendid reaalselt oma töödokumenti. Koolituse harjutused on peamiselt kirjalikud.

Koolitus on intensiivne, sisutihe ja hästi praktiline. Koolitus on üles ehitatud dialoogilisele meetodile, samm-sammult õpitava läbi harjutamisele ja igale osalejale koolitaja poolt jooksvalt antavale tagasisidele. Harjutused on seostatud osalejate igapäevatööga. Töötatakse individuaalselt oma tekstiga või paaris/väikeses grupis koolitaja poolt antud tekstiga. Kirjaliku harjutuse tagasiside on suulises vormis, kus koolitaja juhib arutelu ning kõik osalejad saavad tuua näiteid enda tekstidest. Harjutustes kasutame osalejate enda töövaldkonnast pärit näiteid ning kirjalikke dokumente.

Lisaks planeeritud harjutustele arutatakse ka osalejate teemakohaseid küsimusi. See võimaldab igal osalejal olla aktiivne ja tagada, et ta saab koolituselt vastuse just teda huvitavatele küsimustele.

Koolituse läbinud osalejad:

 • oskavad eesmärgistada, planeerida ja koostada (kirjalikku) argumentatsiooni;
 • oskavad märgata puudujääke argumentatsioonis ja neile tähelepanu juhtida;
 • oskavad lugeda kirjalikku argumentatsiooni;
 • oskavad teha argumenteeritud kokkuvõtteid ja üldistusi lugejale arusaadavas vormis;
 • on omandanud põhilised argumentatsiooni kiirendavad võtted – kirja baasstruktuur, standardargumendid.

Koolituse läbiviija on meie koolituspartner SpeakSmart OÜ ja koolitaja-konsultant Margo Loor. Margo on Eesti kõige kogenum mõtlemis-, kõne- ja väitlusoskuste koolitaja, ta on avaliku esinemise, kõnekunsti ja väitlusega tegelenud 1994. aastast. 1998. aastast on Margo läbi viinud argumentidel põhineva veenmise, arutelu ja otsustamise koolitusi täiskasvanutele, juhtinud diskussioone seminaridel ja konverentsidel. Koolitusi ja konsultatsioone on Margo läbi viinud mh ettevõtete juhtidele, kommunikatsioonibüroode töötajatele, raadiohäältele, ülikoolide õppejõududele ja õpetajatele, riigiasutuste töötajatele ja vabaühendustele ning sotsiaalsetele ettevõtetele.

Koolituse päevakava:

09:45 – 10:00 Kogunemine, osalejate registreerimine
10:00 – 11:30 Koolitus

 • Argumentatsiooni praktikum – videokoolitusel või eelneval grupikoolitusel õpitud oskuste meeldetuletus. Mis on argument? Kuidas argumenti koostada?
 • Kirjalike eeltööde analüüs
 • Kirjaliku argumentatsiooni erisused

11:30 – 11:45 Paus
11:45 – 13:15 Koolitus jätkub

 • Argumentatsiooni planeerimine
 • Olemasoleva teksti struktuuriloome
 • Kirjaliku argumentatsiooni analüüs – argumentide leidmine ja analüüs, nõrkuste tuvastamine

13:15 – 14:00 Paus lõunasöögiks. Vabal valikul söögikoht Telliskivi Loomelinnakus. Koolitaja annab kohapeal soovitusi lõunapausiks.
14:00 – 15:30 Koolitus jätkub

 • Töö oma tekstiga – kirja struktuur ja pikkus, argumendid, sõnastuse kasutamine lähtuvalt lugejast
 • Standardargumentide ja töödokumentide baasstruktuuride kokkuleppimine

Tulenevalt koolituse formaadist on grupi suuruseks kuni 15 osalejat.
Toimumiskoht: Tallinn, Telliskivi Loomelinnak, Telliskivi 60a, A3 hoone (hoovipoolne sissepääs), 4. korrus
Osavõtutasu: ESAÜ liikmetele 120 eurot, kõigile teistele 185 eurot.
Registreeru koolitusele https://goo.gl/forms/U2dng04X1AT4dOj72

ESAÜ koolituskomisjon

Info ja küsimused koolitus@siseaudit.ee

 

Aeg:

07.09.2017 - 10:00

Asukoht: Telliskivi Loomelinnak, Telliskivi 60a, Tallinn