Koolitus: Argumenteerimisoskused siseaudiitoritele

25.05
10:00
Registreerimiseks tuleb logida sisse või luua konto.

Kutsume teid 25. mail koolitusele "Argumenteerimisoskused siseaudiitoritele".

Koolitaja on Margo Loor SpeakSmartOÜ-st.margo_loor.jpeg
Margo on Eesti kõige kogenum mõtlemis-,
kõne- ja väitlusoskuste koolitaja. Alates 1998. aastast on ta läbi viinud argumentidel põhineva veenmise, arutelu ja otsustamise koolitusi täiskasvanutele, juhtinud diskussioone seminaridel ja konverentsidel. Lisaks koolitajatööle juhib Margo Speaksmart arendustegevusi, Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu nõukogu ning on Arvamusfestivali tiimi vabatahtlik liige. Varasem juhtimiskogemus pärineb nii sotsiaalsest ettevõtlusest kui ka erasektorist. 

Millele sa toetud, kui teed otsust? Kuidas põhjendad oma ideed? Kuidas alustad oma vestlust organisatsiooni juhiga? Siseaudiitor on oma töös pidevalt olukorras, kus ta peab argumenti kasutama – koguma suheldes infot, tegema põhjendatud otsuseid auditeeritava kohta ning selgitama otsuseid juhile. Siseaudiitor peab oskama luua pingevaba suhtlusolukorda, kus tema roll on olla partner, mitte ülekuulaja, õpetaja või kohtumõistja. Konsulteerides kava kokkupanemisel pikaajaliste siseaudiitoritega, peab nende hinnangul hea audiitor oskama: 
1. luua avatud suhtlusolukorra; 
2. juhtida ennast ja teisi ratsionaalsele mõtlemisele; 
3. argumenteerida; 
4. küsida ja kuulata; 

Nende nelja oskusega argumenteerimisoskuste koolituse jooksul tegelemegi. Argumenteerimisoskusi on tegelikult veelgi, neid on võimalik jätkukursustel juurde õppida. 

Toimumiskoht: Tallinn, Telliskivi Loomelinnak, Telliskivi 60a, A3 hoone (hoovipoolne sissepääs), 4. korrus
Osavõtutasu: ESAÜ liikmetele 120 eurot, kõigile teistele 185 eurot.
Registreerumine: http://goo.gl/forms/6o66vkbYaC

Täpsem info koolituskavas

ESAÜ koolitus- ja arenduskomisjon

Kontakt koolitus@siseaudit.ee

Aeg:
25.05.2017 - 10:00
Asukoht: Tallinn, Telliskivi 60a, A3 hoone (hoovipoolne sissepääs), 4. korrus.