ESAÜ juhatuse koosolek

20.06
14:00

ESAÜ juhatuse korraline koosolek oli 20.06. Juhatus koguneb kord kuus, üldjuhul igal kolmandal kolmapäeval.

Koosoleku päevakord:

1) Uute liikmete vastuvõtmine; lühiülevaade liikmeskonnast

2) Maikuu ürituste ja koostööprojektide kokkuvõte, Terje Keerberg

3) Ühingu II poolaasta koolitusplaan, Koolitus- ja arenduskomisjoni ettepanekud

4) Partnerluse ja lobitöö (advocacy) komisjoni statuudi kinnitamine ja e-kirja listi loomine, komisjoni juht Terje Keerberg

5) ESAÜ eesmärgid ja tegevuskava 2017 ülevaatamine

6) E-dok OÜ leping, juhatuse esimees Mare Timian

7) Jooksvad teemad, sh IIA uudised

ESAÜ juhatus

 

 

 

Aeg:
20.06.2017 - 14:00
Asukoht: ESAÜ büroo, Tartu mnt 50, 5. korrus