ESAÜ juhatuse koosolek

17.02
17:00

ESAÜ juhatus koguneb üldjuhul 1 kord kuus. Juhatuse järgmine koosolek toimub 17. veebruaril 2020. a.

Koosoleku teemad on:

  1. 2019. a IV kvartali ja aasta koondtulemused
  2. ESAÜ 2020. aasta eelarve
  3. Liikmelisusega seotud küsimused
  4. IIA esindaja konverentsile
  5. IIA kolme kaitseliini mudel – tagasiside andmine
  6. IIA Global Assembly teemad
  7. Riskijuhtimise juhendmaterjal
  8. Muud küsimused: Riskijuhtimise foorum 2020, EUROSAI-ECIIA seminaril osalemine, ESAÜ Aastakonverents, liikmeküsitlus 2020
Aeg:
17.02.2020 - 17:00
Asukoht: ESAÜ büroo Parda tn 12, 5. korrus