ESAÜ juhatuse koosolek

07.01
17:00

ESAÜ juhatus koguneb üldjuhul 1 kord kuus. Juhatuse järgmine koosolek toimub 7. jaanuaril 2020. a.

Alanud aasta esimese koosoleku teemad on:

  1. Eelmise juhatuse koosoleku otsuste ülevaade
  2. ESAÜ 2019. aasta kokkuvõte ja tulemused
  3. ESAÜ 2020. aasta plaanid ja eelarve
  4. Koolituskomisjoni (KAK) tegevuse ülevaade ja "ESAÜ koolituste korraldamise põhimõtted" kinnitamine
  5. ESAÜ juubelikonverentsi korraldamisega seotud küsimused
  6. Liikmeküsitlus 2020 ettevalmistamine
  7. Liikmeskonnaga seotud küsimused
  8. Muud jooksvad teemad ja küsimused

 

Aeg:
07.01.2020 - 17:00
Asukoht: ESAÜ büroo Parda tn 12, 5. korrus