ESAÜ juhatuse koosolek

01.07
17:00

Ühingu juhatus koguneb üldjuhul kord kuus. Järgmine juhatuse koosolek toimub 01.07.2019.

Koosoleku päevakord:

  • Eelmise koosoleku protokolli ülevaatamine ja kinnitamine
  • KAK teemade ülevaade
  •  Ühingu eelarve ülevaatamine
  •  Muud jooksvad teemad ja küsimused
Aeg:
01.07.2019 - 17:00
Asukoht: ESAÜ büroo, Parda 12, Tallinn