CRMA - Sertifitseeritud riskijuhtimise hindaja

ESAÜ vahendab siseaudiitorite kutsealase pädevuse edendamiseks rahvusvaheliste sertifikaatide ja siseriikliku atesteerimise teavet. Lisaks ametlikule sertifikaadi infole jagame teile ka sertifikaadiomanike isiklikke lugusid, kogemusi ja soovitusi sertifikaadi omandamise teel.

CRMA - sertifitseeritud riskijuhtimise hindaja

2015-cert-crma-web-header-na.jpg

Parim viis näidata oma pühendumust riskijuhtimise valdkonna edendaja ja teadmiste jagajana, on saada IIA-lt CRMA sertifikaat. Kui sinu eesmärk on olla usaldusväärne nõunik tippjuhtkonnale ja auditikomiteele sellistes ärikriitilistes teemades nagu riskijuhtimise, valitsemise protsesside ja kvaliteedi juhtimise hindamine ning kontrollsüsteemide enesehindamine, siis CRMA sertifikaat on mõeldud sulle.

Ametialased ja huvigruppide uuringud on näidanud, et siseaudiitorid saavad rakendada kogu oma potentsiaali, kui pakuvad riskijuhtimise alaseid konsultatsioone ja kindlustandvaid teenuseid auditikomiteele ja tipp-juhtkonnale. IIA tugines uuringute tulemustele ja arendas välja CRMA sertifikaadi.

CRMA sertifikaat on mõeldud siseaudiitoritele ja riskijuhtimise valdkonnas tegutsevatele asjatundjatele, kes vastutavad ja omavad kogemusi riskijuhtimise, valitsemise protsesside ja kvaliteedi kontrolli hindamisel ning kontrollsüsteemide enesehindamisel. Sertifikaadi omamine näitab siseaudiitori võimet hinnata organisatsiooni valitsemise elemente, ettevõtte riskijuhtimise programmi ning ühtlasi pakkuda nõu ja kindlust nendes teemades.

CRMA sertifikaat on tunnustus siseaudiitori ametile. CRMA sertifikaadi omamine aitab sul näidata oma võimekust järgmises:

  • Osutad kindlustandvaid teenuseid sellistes olulistes äriprotsessides nagu riskijuhtimine ja valitsemine
  • Koolitad auditikomitee liikmeid ja tipp-juhtkonda riski ja riskijuhtimise põhimõtete osas
  • Keskendud organisatsiooni strateegilistele riskidele
  • Lisad oma organisatsioonile väärtust

CRMA sertifikaadi saamiseks tuleb sooritada eksam, mis koosneb 100 valikvastustega küsimusest ja kestab 2 tundi. Eksamid toimuvad IIA poolt heakskiidetud Pearson VUE testimiskeskustes üle maailma. Eestis toimuvad eksamid Lõõtsa tänaval, IIA koostööpartneri eksamiklassis. Eksamile tuleb registreeruda CCMS süsteemis.

CRMA sertifikaadi omanik ESAÜ liige Anna Kon, kes on Eesti Energia AS siseauditi üksuse juht, kirjeldab sertifikaadi vajadust ja selle mõju siseaudiitori professionaalsele arengule järgmiselt:

CRMA sertifikaat ja õpingud selle omandamiseks suunavad siseaudiitorit järjekindlalt tõenäosuse ja mõju maailma. See tähendab, et need tegevused avavad siseaudiitorile riski vaate, lähenemise riskide hindamisele ja identifitseerimisele, rõhutavad vajadust metoodiliselt ja süstemaatiliselt pöörata tähelepanu organisatsiooni riskidele, nende juhtimise kvaliteedile ja maandamise efektiivsusele.

Tänapäeval, kus auditeerimine peaks toimuma riskide ilmnemisega samas tempos (auditing at the speed of risk), ei saa siseaudiitorid enam eirata pidevaid muutusi ärikeskkonnas ja ilmnevaid uusi riske, kaasa arvatud ka poliitilisi ja muid välisriske. Siseaudiitorid peavad pakkuma sellist auditi teenust, mis oleks ennetav, tulevikku suunatud ja hetkel aktuaalsetele riskidele keskenduv. Seda mõttelaadi õpib siseaudiitor, kes uurib ja loeb CRMA eksami sooritamiseks vajalikku kirjandust. Sertifitseerimiseks vajaliku eksami edukas läbimine tõendab, et uus mõtteviis on juurutatud ja see on valmis rakendamiseks igapäevatöös.