CCSA - Sertifitseeritud kontrollisüsteemi hindaja

ESAÜ toetab siseaudiitorite kutsealast pädevust ja aitab igati kaasa IIA rahvusvaheliste kutsesertifikaatide omandamisele. ESAÜ on Eestis IIA (Institute of Internal Auditors) ametlik koostööpartner IIA rahvusvaheliste sertifikaatide info ja materjalide vahendamisel ning tutvustamisel.

CCSA - Kontrollisüsteemide sertifitseeritud hindaja

2015-cert-ccsa-web-header-na.jpg

CCSA sertifikaadi saamiseks tuleb sooritada eksam, mis koosneb valikvastustega küsimustest. Eksamid toimuvad IIA poolt heakskiidetud Pearson VUE testimiskeskustes üle maailma. Eestis tehakse eksamid Tallinnas, Lõõtsa tänaval, IIA koostööpartneri eksamiklassis. Eksamile tuleb registreeruda CCMS süsteemis.

Vaata siit IIA materjale.