CCSA - Sertifitseeritud kontrollisüsteemi hindaja

ESAÜ vahendab siseaudiitoritele infot IIA rahvusvahelistest sertifikaatidest, et edendada siseaudiitorite kutsealast pädevust.

CCSA - Kontrollisüsteemide sertifitseeritud hindaja

2015-cert-ccsa-web-header-na.jpg

Siia tuleb lähiajal eesti keelne sertifikaadi tutvustus ja olulisemad tingimused.
Vt lisa https://na.theiia.org/certification/ccsa-certification/Pages/CCSA-Certif...