Artiklid

SEB siseaudit on partner ettevõtte juhtidele

Siseaudiitorid pole kamp kurje inimesi eraldi toas, vaid nad on näoga organisatsiooni poole. Organisatsioonil peab olema austus siseauditi vastu, mitte kartus või kuvand vaenlasest. Tunnustus ei tohi...

Ühingu 15. juubeliaasta

2015. aasta läheb ESAÜ ajalukku 15. juubeli suurejoonelise tähistamise aastana 15 tegevusaastat on vabatahtlikkuse alusel tegutseva organisatsiooni jaoks märkimisväärne vanus. Ühingu kasvamisse ja...

Kuidas taltsutada riske?

Riskide hindamine ei oma tähendust, kui tulemuste osas mingeid järeldusi ei tehta. Kas ja mida nende riskidega pihta hakata? Ekslik on arvata, et riskid tuleb täielikult maandada. Uuenduste ja...

Infohommik Tartu Ülikooli Kliinikumis

Tartu Ülikooli kliinikumi siseaudiitorid Lily Salus ja Piret Vaask kutsusid oma Tartu kolleegid 28. detsembril tutvuma vastvalminud kliinikumi hoone uue korpusegaga. Silmakliiniku vanemõde tegi...

Infohommik: andmekaitse ja küberturvalisus

Arutasime, kas andmekaitse ja küberturve on IT risk või äririsk ning jõudsime ühisele arusaamale, et kuna intsidentidest saadavaid kahjusid kannab äri, mitte IT osakond, on tegemist pigem äririskiga.

ESAÜ aastalõpuseminar 2015

Ühingu traditsiooniline jõuluseminar toimus 10. detsembril Tallinnas, restoranis Margarita. Meie Tartu piirkonna liikmete pidulik jõuluseminar oli 11. detsembril Tartus, Villa Margarethas...

Kvaliteedihindamise ümarlaud

Viimase 10 aastaga on Eestis paljudes organisatsioonides läbi viidud siseauditi üksuste kvaliteedihindamisi ja on võimalik teha kokkuvõtteid hinnatavate tagasiside alusel. Hinnatavad ise ei ole alati...

Arvestusala õigusraamistiku muutused 2004-2014

Uuringu eesmärk oli kaardistada arvestusala õigusraamistikus toimunud muutused Eestis perioodil 2004-2014 ning tuua välja raamatupidamise ja audiitortegevuse korralduse tugevused ja nõrkused ning...

Ühingu 2015. aasta kokkuvõte

2015 aasta lõpus oli ühingus 222 aktiivset liiget, so 7 liiget enam kui eelmisel aastal. Aasta jooksul liitus ESAÜ-ga 24 uut liiget (7 neist liitumiskampaania raames), ühingust lahkus 18 liiget...

Mis ootab ESAÜ liikmeid 2016. aastal?

Uus aasta on alanud, ja küllap paljudki ühingu liikmed tunnevad huvi, mida toob elu pärast juubeliaastat. Juhatus on aasta tegevuskava juba kinnitanud ning rõõmuga jagan seda ka teiega. Suurim...

Arvestusala uurimustööde konkurss 2015 tulemused

Konkursile esitati 3 auditi teemalist tööd 2015. aastal: 1) Auditi ajalugu ja areng, 2) Auditikomiteed Eesti avaliku huvi üksuste näitel, 3) Siseauditeerimise areng ja selle täiustamise võimalused...

Koolitused

Lähiaja koolitusi ja üritusi vaadake Kalendrist . Siin on 2019. aasta I pa koolitusplaani ja muud olulist koolitusinfot.

ESAÜ aastakonverents 2015 tehtud!

Ühingu 15. aastapäevale pühendatud juubelikonverents toimus 22.‑23. oktoobril Swissôtel konverentsikeskuses. Konverentsil osales külalisi seitsmest riigist, lisaks baltiriikidele olid esindatud Soome...

Siseaudiitorite rahvusvaheline ümarlaud 2015

Lahemaa Rahvuspargis Vihula mõisas kohtusid siseaudiitorid Eestist, Lätist ja Leedust Baltikumi siseaudiitorite ümarlaual 8-10. aprillil 2015. Ümarlaua peamine eesmärk oli anda osalejatele võimalus...

Kolleegile külla Eesti Panka

31. märtsil toimunud ja kiiresti täitunud osalejate arvuga ürituse „Kolleegile külla“ võõrustajaks oli Eesti Panga siseauditi osakonna meeskond. Siseaudiitoritest külastajatele lausus tervitussõnad...

ESAÜ infohommik E&Y ja Keskkriminaalpolitseiga

ESAÜ korraldas oma liikmetele E&Y ja Keskkriminaalpolitsei korruptsioonibüroo koostööna infohommiku, kus teemadeks olid sisekontroll korruptsiooni ennetamine ja avastamine 14. jaanuaril 2015...

Riskijuhtimise protsessi hindamine

Miks riskijuhtimise protsessi hindamise teema oluline on? Kindlasti on üks kaalukamaid argumente see, et siseaudiitori kutsetegevuse standard 2120 „Riskide juhtimine“ sätestab siseauditi üksuse...

ESAÜ aastalõpuseminar 2014

Ühingu traditsiooniline aastalõpu seminar toimus sedakorda uhiuues Bliss konverentsikeskuses Mustamäel. Fookuses old aastakokkuvõttedl, aktiivsete liikmete ja aasta tegijate tunnustamine ning...

„Kolleegile külla“ Siseministeeriumisse

Selle aasta viimane üritus sarjast „Kolleegile külla“ toimus 26.11.2014. Nagu ikka, oli osalejate huvi suur ja registreerumisel täitusid kohad minutitega - külastusele pääses seekord 24...

„Kolleegile külla“ - Viru Keemia Grupp

„Kolleegile külla“ järjekordne üritus toimus 23. oktoobril, seekord külastasid ühingu liikmed Kohtla-Järvel asuvat Viru Keemia Gruppi (VKG). VKG-s võõrustas meid siseauditi osakonna juhataja Tarmo...

PRIA siseauditi osakond ja inimesed

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet ehk PRIA loodi 2000. aasta suvel. Sama vana on ka PRIA siseauditi üksus. Sellest ajast tänaseni on selles üksuses töötanud 24 vahvat ja asjalikku...

Eesti Energia siseaudiitoritest ja välishindamisest

Kes me oleme? EE siseauditist rääkides tuleb alustada inimestest, kes on meie peamine väärtus ja olemus. Naiivne oleks seada esikohale meie kasutuses olevat auditi tarkvara ( MKInsight ) ja väita, et...

Siseauditeerimise kvaliteedist ja selle hindamisest

Professionaalsete siseaudiitoritena järgime oma kutsetegevuses Rahvusvahelise Siseaudiitorite Ühingu (IIA) standardeid, sõltumata siseauditi üksuse suurusest, sektorist või tegevusvaldkonnast. Samad...

Lehed