ESAÜ on Teie usaldusväärne partner kvaliteediküsimustes

Eesti Rahvusringhäälingu siseauditi juht
16.06.2016 - 00:00

ESAÜ pakub järgmiseid kvaliteediteenuseid:

  1. Kvaliteedi tagamise ja täiustamise programmi alane koolitustegevus;
  2. Kvaliteedihindamise teemaline nõustamine;
  3. Täielik välishindamine;
  4. Sisemise hindamise sõltumatu väline kinnitamine.

ESAÜ pakub kvaliteediteenustega organisatsioonidele lisaväärtust. Kasutame selleks IIA rahvusvahelist võrdlusandmete andmebaasi ning parimate praktikate kogumikku. ESAÜ tugevusteks on jätkusuutlikkus ja sõltumatus, professionaalne ja kogemustega hindamismeeskond ning paindlik ja vajadusi arvestav lähenemine.

Ühingul on professionaalsed hindajad, sertifitseeritud kvaliteedihindajad, kes vastavad IIA standardite nõuetele. Neil on pikaajaline siseauditeerimise alane töökogemus ja ka varasem kvaliteedihindamise kogemus. Kvaliteediteenuste pakkumisel järgib ESAÜ IIA standardeid ning IIA kvaliteedihindamise metoodikat.

Kvaliteediteenuste tõhustamiseks ja kvaliteedihindamise kompetentside tugevdamiseks tõime 2016. aastal esmakordselt Eestisse IIA metoodikal põhineva kvaliteedihindamise koolituse „Performing an Effective Quality Assessment“. Kvaliteedihindamise kahepäevase koolituse eesmärk oli õpetada osalejaid läbi viima sisemist ja välist IIA Standarditel ja Kvaliteedihindamise Käsiraamatul põhinevat kvaliteedihindamist. Koolitus oli mõeldud eelkõige neile, kes on huvitatud kvaliteedihindamiste läbiviimisest asutusesiseselt või välishindajana. Kõik osalejad said koolituselt kaasa ka eesti keelsed Kutsetegevuse Raampõhimõtted ning IIA Kvaliteedihindamise Käsiraamatu.

Koolituse lõpus sooritasid osalejad testi ning neile omistati IIA poolt kvaliteedihindaja sertifikaat. Koolituse viis läbi valdkonna ekspert Norbert Wagner (IIA Austria). Õppetöö toimus inglise keeles. Kursuse maht oli 16 CPE.

Kvaliteedihindamise koolituse läbinute ja sertifikaadi saanute näol on ESAÜ saanud juurde kompetentseid kvaliteedihindajaid, kes loovad lisaväärtus nii oma organisatsioonidele, aga on teie jaoks olemas, kui soovite kasutada ESAÜ kvaliteediteenuseid.  

ESAÜ kvaliteediteenustest saab lugeda teema alt "Kvaliteedi tagamise teenused".