Audititarkvara E-dok aitab tõhustada siseaudiitorite tööd

ESAÜ juhatuse esimees
15.11.2018 - 18:00

ESAÜ koostöös Audiitorkoguga on teinud jõupingutusi selleks, et luua siseaudiitoritele võimalused kasutada auditite läbiviimiseks audititarkavara.

Spetsiaalselt siseaudiitoritele loodud siseauditi moodul

Kodumaine audititarkvara E-dok, mis on algselt loodud vandeaudiitoritele, on läbinud arenduse ja tarkvarale on lisatud spetsiaalselt siseaudiitoritele loodud siseauditi moodul. Moodulis on olemas kõik siseauditi läbiviimiseks vajalikud funktsionaalsused alates auditi universumist ja riskide kaardistusest kuni seiretegevusteni.

E-dok arenduse eesmärgid

Siseauditi mooduli loomise eesmärgiks oli siseaudiitorite efektiivsem ja kvaliteetsem töö ning vastavus IIA standardite nõuetele. E-dok tarkvara sobib nii era- kui avaliku sektori siseaudiitoritele, võimaldab teha meeskonnatööd ning tagatud on sisestatud andmete konfidentsiaalsus ja säilimine. 

Tarkvara tutvustamine ja kasutajakoolitused

Vaata siit E-doc siseauditi mooduli arenduse presentatsiooni. Tarkvara kasutusele võtmiseks oleme teinud siseaudiitoritele ühe infohommiku ja neli kasutajakoolitust. Järgmise koolituse teeme juba 22.11.2018. Koolitusele pane ennast kirja siin Kalender! Koolitus on praktiline ning seekord ka eriline, sest saame teile esimest korda jagada E-dok audititarkvara kasutamise igapäevast töökogemust Maaeluministeeriumi siseauditi üksuse näitel.

Audititarkvara kasutusele võtmine ja lepingu sõlmimine

Audititarkvara E-dok arendus siseaudiitoritele on olemas ja kasutusvalmis kõigile siseaudiitoritele. Audititarkvara kasutuselevõtuks tuleb läbida kasutajakoolitus ja sõlmida tarkvara kasutamise litsentsileping Audiitorkogu tütarettevõttega E-dok OÜ. Aitame igakülgselt kaasa, et kõik soovijad saaksid läbida kasutajakoolituse ja võtta kasutusele audititarkvara siseauditi moodul oma töö tõhustamiseks! Kõik küsimused ja soovid on oodatud ESAÜ üldmeilile info@siseaudit.ee