Eesti
Siseaudiitorite
Ühing

Päevakohane

Nordic Light seminar 2017 Soomes

Nordic Light seminar toimub 9.-10. veebruaril 2017 Soomes. Seminari sihtrühm on era- ja avaliku sektori siseauditi juhid – audit executives.

Koolitus: Kontroll ja inimkäitumine

Ootame teid 9.12 koolitusele "Kontroll ja inimkäitumine". Lektor on Eneken Titov Eesti Ettevõtluskõrgkoolist Mainor.

ESAÜ on Facebookis

Kus on inimesed, seal on ka uusi ideid, arusaamu, arutelusid, uut infot ja mõttevahetusi. ESAÜ on seal, kus asjad toimuvad! Kohtume Facebookis!  

ESAÜ jõuluseminarid

Ootame ühingu liikmeid traditsiooniks saanud jõuluseminarile: 8.12 Tallinnas ja 9.12 Tartus. Registreerumine kuni 02.12.

Audititarkvara E-dok

Audititarkvara E-dok arendus siseaudiitoritele on valmis kasutamiseks! Sellel aastal tegime 3 kasutajakoolitust, järmine koolitus on 2. veebruaril!

Artiklid

ESAÜ liikmeküsitluse tulemused 2016

Liikmeküsitlus näitas, et meil on suur hulk aktiivseid liikmeid, kes vabatahtlikena soovivad osaleda ühingu tegevustes ja arengutes. Soovitakse panustada eetikakomisjoni ning koolitus- ja...

Arvestusalaste uurimustööde konkurss 2016

Konkursile esitati rohkem uurimustöid, kui kunagi varem: kokku 54 tööd , nende hulgas üks doktoritöö, 26 magistritööd, 25 bakalaureusetööd ning 2 rakenduskõrgkooli lõputööd.

ESAÜ uudised

IIA uudised

Uued liikmed:

CIA sertifikaat:

Tiina Vask

BDO Eesti AS

Erki Usin

Deloitte Audit Eesti AS

CGAP sertifikaat:

Liina Võrklaev

Rahandusministeerium

Ailen Vali

Rahandusministeerium

Avaliku sektori siseaudiitor:

Ailen Vali

Rahandusministeerium

Ene Kröönström

Sotsiaalministeerium

Atesteeritud siseaudiitor:

Doris Bergmanis

Ernst&Young Baltic AS

Arlet Rebane

Mandatum Life Insurance Baltic SE

Videod

Facebookist:

IIA blogidest

05.12.2016 - 15:52

Richard Chambers

Should Internal Auditors Throw a Flag on Company Ethics?

An organization's reputation for honesty is often used to shield or overlook inappropriate actions — we must not allow for such missteps to go unchallenged.

03.12.2016 - 19:26

Norman Marks

Do we know how to audit technology-related risks

​I review an ISACA/Protiviti study and ask whether we are auditing technology risks or just the IT department.

28.11.2016 - 18:01

Richard Chambers

Can Companies Act Immorally?

It is imperative for internal auditors to understand that culture is driven by individuals and not the organization itself. ​

28.11.2016 - 01:43

Norman Marks

The state of information or cyber security

​I review a recent PwC paper on information security and comment on whether it makes sense to insource threat intelligence and defense.