Eesti
Siseaudiitorite
Ühing

Päevakohane

Kutse liituma ESAÜ töörühmadega

Ühingu liikmed! Teie panust ootavad standardite töörühm, kodulehe ja sotsiaalmeedia toimkond, advocacy töörühm ja aastakonverentsi töörühm.

IIA tõstab tasusid

1.04.2017 tõusevad IIA eksamite tasud, sh eksamitele registreerimise ja CPE punktide raporteerimise tasud. Tegutse, kui plaanid sertifitseerimist!

Koolitus: Isikuandmete kaitse

18.01.2017 toimub koolitus "Isikuandmete kaitse – kuidas siseaudiitor saab aidata organisatsioonil valmistuda andmekaitse nõuete muutumiseks?“ Välja müüdud!

Nordic Light seminar 2017 Soomes

Nordic Light seminar toimub 9.-10. veebruaril 2017 Soomes. Seminari sihtrühm on era- ja avaliku sektori siseauditi juhid – audit executives.

Audititarkvara E-dok

Audititarkvara E-dok arendus siseaudiitoritele on valmis kasutamiseks! Oleme teinud 3 kasutajakoolitust, järgmine on 2. veebruaril!

Artiklid

ESAÜ liikmeküsitluse tulemused 2016

Küsitlus näitas, et meil on suur hulk aktiivseid liikmeid, kes vabatahtlikena soovivad osaleda ühingu tegevustes ja arengutes. Soovitakse panustada eetikakomisjoni ning koolitus- ja arenduskomisjoni...

ESAÜ uudised

IIA uudised

Uued liikmed:

CIA sertifikaat:

Tiina Vask

BDO Eesti AS

Erki Usin

Deloitte Audit Eesti AS

CGAP sertifikaat:

Merle Plaado

Siseministeerium

Liina Võrklaev

Rahandusministeerium

Avaliku sektori siseaudiitor:

Riin Veidenberg

Tartu Ülikool

Ailen Vali

Rahandusministeerium

Atesteeritud siseaudiitor:

Doris Bergmanis

Ernst&Young Baltic AS

Arlet Rebane

Mandatum Life Insurance Baltic SE

Videod

Facebookist:

IIA blogidest

18.01.2017 - 06:45

Mike Jacka

You Won't Believe These Email Subject Lines - Clickbait for Internal Audit

​Email headers that will definitely get people's attention.

16.01.2017 - 18:39

Norman Marks

An important cyber risk framework

​In this post, I reference and comment on a proposed update to the NIST cyber risk framework.

16.01.2017 - 15:47

Richard Chambers

Leadership at the Speed of Risk

Great leaders understand and respect risk — they also have the courage and knowledge to use it in their favor.

12.01.2017 - 06:16

Mike Jacka

Eight Words Internal Audit Should Kick Out - A Summary

Connotation, conciseness, and meaning are the basis for good communication, even with indivdual words.​