Eesti
Siseaudiitorite
Ühing

Päevakohane

Nordic Light seminar 2017 Soomes

Nordic Light seminar toimub 9.-10. veebruaril 2017 Soomes. Seminari sihtrühm on era- ja avaliku sektori siseauditi juhid – audit executives.

ESAÜ on Facebookis

Kus on inimesed, seal on ka uusi ideid, arusaamu, arutelusid, uut infot ja mõttevahetusi. ESAÜ on seal, kus asjad toimuvad! Kohtume Facebookis!  

Audititarkvara E-dok

Audititarkvara E-dok arendus siseaudiitoritele on valmis kasutamiseks! Sellel aastal tegime 3 kasutajakoolitust, järmine koolitus on 2. veebruaril!

Raampõhimõtted uuenevad

Siseauditeerimise kutsetegevuse raampõhimõtted - IPPF - uuenevad 01.01.2017.

Artiklid

ESAÜ liikmeküsitluse tulemused 2016

Küsitlus näitas, et meil on suur hulk aktiivseid liikmeid, kes vabatahtlikena soovivad osaleda ühingu tegevustes ja arengutes. Soovitakse panustada eetikakomisjoni ning koolitus- ja arenduskomisjoni...

Arvestusalaste uurimustööde konkurss 2016

Konkursile esitati rohkem uurimustöid, kui kunagi varem: kokku 54 tööd , nende hulgas üks doktoritöö, 26 magistritööd, 25 bakalaureusetööd ning 2 rakenduskõrgkooli lõputööd.

ESAÜ uudised

IIA uudised

Uued liikmed:

CIA sertifikaat:

Tiina Vask

BDO Eesti AS

Erki Usin

Deloitte Audit Eesti AS

CGAP sertifikaat:

Liina Võrklaev

Rahandusministeerium

Ailen Vali

Rahandusministeerium

Avaliku sektori siseaudiitor:

Ailen Vali

Rahandusministeerium

Ene Kröönström

Sotsiaalministeerium

Atesteeritud siseaudiitor:

Doris Bergmanis

Ernst&Young Baltic AS

Arlet Rebane

Mandatum Life Insurance Baltic SE

Videod

Facebookist:

IIA blogidest

09.12.2016 - 14:48

Norman Marks

How much cyber risk should we take

​No organization has unlimited resources. How much should be invested to address cyber-related risk? In fact, how great is the risk in reality?

05.12.2016 - 15:52

Richard Chambers

Should Internal Auditors Throw a Flag on Company Ethics?

An organization's reputation for honesty is often used to shield or overlook inappropriate actions — we must not allow for such missteps to go unchallenged.

03.12.2016 - 19:26

Norman Marks

Do we know how to audit technology-related risks

​I review an ISACA/Protiviti study and ask whether we are auditing technology risks or just the IT department.

28.11.2016 - 18:01

Richard Chambers

Can Companies Act Immorally?

It is imperative for internal auditors to understand that culture is driven by individuals and not the organization itself. ​